Uw idee, uniek vastgelegd

Merken

Door het deponeren van namen, logo’s, verpakkingsvormen, kleurcombinaties, slogans en dergelijke als merk kan het exclusieve gebruik ervan worden beschermd. Een merknaam dient ter onderscheiding van producten, maar ook van de diensten van een bedrijf. Om te voorkomen dat anderen bijvoorbeeld van uw naam profiteren is het belangrijk om uw naam als merk te laten registreren. Voor een geldig merkrecht hoeft, in tegenstelling tot het octrooirecht, het merk op moment van depot niet nieuw te zijn. Voor het verkrijgen van merkbescherming moet, evenals voor octrooibescherming, een voorgeschreven procedure worden doorlopen.

Een model is het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. Modelbescherming heeft betrekking op het uiterlijk, niet op de inwendige eventueel technische constructie. Een model is driedimensionaal, bijvoorbeeld een trein, auto, tafel, verpakking. Een voorwerp dat slechts voor de sier dient kan geen model zijn. Een model dient ten tijde van het depot nieuw te zijn. Het wordt verleend zonder inhoudelijk onderzoek van de aanvrage om modelbescherming, die bijvoorbeeld bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom wordt ingediend.

Via het Gemeenschapsmodel kan modelbescherming in de Europese gemeenschap door middel van één registratie bij het OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market) in Allicante worden verkregen, een zogenaamd gemeenschapsmodel. Ook voor het aanvragen van bescherming van een merk of model en het voeren van een procedure is deskundigheid en ervaring nodig, die wij u graag als merken modellengemachtigde willen bieden.