Uw idee kan geld opleveren

Licenties

Een octrooi geeft het recht een derde te verbieden een geoctrooieerd product te gebruiken, het in het verkeer te brengen of een geoctrooieerd proces toe te passen. De octrooihouder kan uiteraard ook besluiten om een derde toestemming te verlenen om tegen betaling onder het octrooi te werken. Deze toestemming (of licentie) kan exclusief of niet-exclusief worden verleend. Bij een exclusieve licentie heeft de licentienemer het alleenrecht op de uitvinding (mits er geen andere hinderende rechten zijn).
En het geval van een niet-exclusieve licentie mag de licentiegever ook anderen een licentie verlenen. Een licentie kan ook beperkt tot een bepaald gebied worden verleend. In het algemeen zal er tegenover het verlenen van een licentie een tegenprestatie staan. Meestal bestaat deze uit een royaltyvergoeding, vaak een zeker percentage van de verkoopprijs of een bedrag ineens, of in ruil voor andere octrooirechten of een combinatie daarvan. Op deze wijze is het voor een octrooihouder ook mogelijk zijn uitvinding te laten exploiteren in landen waar hij zelf niet aan toe komt.
De octrooigemachtigde van Amsterdams Octrooibureau Visser-Luirink B.V. (AOVL) staat klaar om adviezen te geven betreffende licentiecontracten en kan advies geven betreffende het onderhandelen over de voorwaarden van een licentiecontract en het opstellen ervan.