Uw idee, goed beschermd

Octrooien

Een octrooi of ook wel patent (dat is hetzelfde!) is een verbodsrecht dat door een ambtelijke instantie, in het algemeen een octrooiraad, wordt verleend op een product of proces. Het verbodsrecht houdt in dat het een ander verboden is om zonder toestemming van de octrooihouder een geoctrooieerde product te produceren of een geoctrooieerd proces toe te passen. De octrooihouder kan besluiten die toestemming tegen een bepaalde prijs (licentie) te verlenen of iemand verbieden de markt te betreden.

Octrooirecht wordt alleen verleend op iets dat nieuw is, iets inventiefs (verrassends) bevat en industrieel toepasbaar is (een technisch aspect heeft). Het belangrijkste is de nieuwheid. Heeft u een uitvinding gedaan die mogelijk octrooieerbaar is vertel het uw octrooigemachtigde als eerste! H/zij is de deskundige bij uitstek om voor u, indien gewenst, na te gaan of uw idee op het eerste gezicht nieuw is en dan ook een aanvrage om octrooi in te dienen. De eerste indieningsdatum is van groot belang; wordt de octrooiaanvrage daarna binnen een jaar in een ander land voortgezet dan blijft die eerste datum erkend als de dag waarop u uw idee heeft vastgelegd. Verder begeleidt de octrooigemachtigde de verleningsprocedure en draagt zorg voor de betaling van de instandhoudingstaksen. Dit alles uiteraard in nauw overleg met u, de cliënt.

De octrooigemachtigde van Amsterdams Octrooibureau Visser-Luirink B.V. (AOVL) is bevoegd om zowel voor de Nederlandse als voor de Europese octrooiraad op te treden. Bovendien is zij lid van de examencommissie van het Europees octrooigemachtigde examen. Wilt u ook octrooibescherming in andere gebieden dan Europa en Nederland dan wordt dit proces in nauw contact met een netwerk aan plaatselijke agenten begeleid. Minstens zo belangrijk als de octrooibescherming van een eigen product of proces is de vraag of te commercialiseren uitvinding wel vrij is van octrooirechten van derden. Ook voor een advies op dat gebied bent u bij ons octrooibureau aan het goede adres.

Algemene voorwaardenhttp://www.aovl.nl/algemenevoorwaarden.pdf

Bezoekadres: Frans Halsstraat 19 • 1072 BJ Amsterdam • Postadres: Postbus 76068 • 1070 EB Amsterdam •  T: (020) 670 33 80 • F: (020) 670 02 33 • E-mail: info@aovl.nl